Aktualności
"Corpora dormiiunt          vigilant animea"


Żalem żegnamy kolegę Cezarego

Zasłużony myśliwy z ogromnim doświadczeniem i pasą, oddany społecznej pracy na rzecz łowiectwa, wieloletni prezes naszego Koła, kolega - dziś jego ostatni Złom.

16,11,2023
Las 3
                                                  

   

1
 obwody
1
Liczba myśliwych
1
 dni w łowisku